Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2769(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0416/2010

Rozpravy :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 12.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0290

Přijaté texty
PDF 289kWORD 55k
Čtvrtek, 8. července 2010 - Štrasburk
Severní Korea
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o Severní Koreji

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–  s ohledem na Chartu OSN, Všeobecnou deklaraci lidských práv, mezinárodní úmluvy o lidských právech a další nástroje v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 25. března 2010 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice, kterou podpořily členské státy EU a která odsuzuje „soustavné, všeobecně rozšířené a závažné přestupky vůči občanským, politickým, hospodářským, sociálním a kulturním právům“ a „závažné, všeobecně rozšířené a soustavné porušování lidských práv“, k němuž dochází v KLDR,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–  s ohledem na rezoluci, kterou Valnému shromáždění OSN předložil třetí výbor OSN o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice a která byla přijata na 64. zasedání dne 19. listopadu 2009,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/1002/SZBP ze dne 22. prosince 2009,

–  s ohledem na zprávu o všeobecném srovnávacím hodnocení Korejské lidově demokratické republiky ze dne 7. listopadu 2009 a na souhlas KLDR s tím, že projedná 117 doporučení obsažených ve zprávě pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum, kterou ustanovila Rada pro lidská práva, přijaté dne 18. března 2010,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje Vitita Muntarbhorna o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice ze dne 17. února 2010,

–  s ohledem na 29. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se uskutečnilo dne 29. června 2010 v Madridu a v jehož rámci se jednalo o otázce uprchlíků ze Severní Koreje,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice zůstává hluboce znepokojivá a humanitární situace je závažným důvodem k obavám,

B.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 25. března 2010 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice vyjadřuje hluboké obavy v souvislosti s přetrvávajícími zprávami o soustavném, všeobecně rozšířeném a závažném porušování občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv v KLDR,

C.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v KLDR označil ve své výroční zprávě pro Radu OSN pro lidská práva situaci v oblasti lidských práv za „bezútěšnou“,

D.  vzhledem k tomu, že vláda KLDR odmítá uznat mandát zvláštního zpravodaje pro lidská práva v Severní Koreji, nepovoluje mu přístup do země a odmítá spolupráci s mechanismy OSN v oblasti lidských práv,

E.  vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního zpravodaje OSN uvádí, že obnovení šestistranných rozhovorů o jaderném odzbrojení zbraní by bylo rovněž vhodnou příležitostí vytvořit prostor pro zlepšení situace v oblasti lidských práv,

F.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN navrhl, aby Rada bezpečnosti projednala porušování lidských práv v KLDR a aby byla zřízena vyšetřovací komise OSN, která by vyšetřila zločiny proti lidskosti, kterých se měla dopustit vláda KLDR,

G.  vzhledem k tomu, že řada mezinárodních nevládních organizací činných v oblasti lidských práv vyzvala Evropskou unii, aby se více zabývala problematikou lidských práv v Severní Koreji,

H.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady OSN pro lidská práva vyjadřuje politování nad závažným, všeobecně rozšířeným a soustavným porušováním lidských práv v KLDR, zejména nad užíváním mučení a existencí pracovních táborů pro politické vězně a repatriované občany KLDR,

I.  vzhledem k tomu, že státní orgány KLDR soustavně praktikují popravy bez řádného soudu, svévolná zadržování a násilná zmizení,

J.  vzhledem k tomu, že soudní systém je podřízen státu a že trest smrti je ukládán za celou řadu protistátních trestných činů, jejichž seznam pravidelně trestní zákoník rozšiřuje, a vzhledem k tomu, že občané, včetně dětí, jsou nuceni účastnit se veřejných poprav,

K.  vzhledem k tomu, že vláda KLDR nepovoluje organizovanou politickou opozici, svobodné a spravedlivé volby, svobodu sdělovacích prostředků, svobodu vyznání, svobodu sdružování či kolektivní vyjednávání,

L.  vzhledem k tomu, že únosy a odvlečení občanů třetích zemí z Japonska, Korejské republiky a dalších zemí, které se údajně týkají také občanů EU, zůstávají nevyřešeny a vyžadují rozhodný zásah mezinárodního společenství,

M.  vzhledem k tomu, že značný počet občanů Severní Koreje prchá do Čínské lidové republiky, kde se údajně mnoho žen stává obětí obchodu s lidmi a nucených sňatků; vzhledem k tomu, že ČLR údajně v rozporu s mezinárodními normami zakazujícími navracení tyto občany násilně vrací do KLDR a údajně rovněž brání občanům KLDR v přístupu k azylovým postupům Organizace spojených národů pro uprchlíky, čímž porušuje Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její protokol z roku 1967, k nimž ČLR přistoupila; vzhledem ke znepokojivým zprávám o osudu těchto násilně navrácených občanů,

N.  vzhledem ke státním praktikám stanovení viny na základě asociace, jejichž výsledkem je uvěznění celých rodin, včetně dětí a prarodičů; vzhledem k tomu, že tito vězni jsou vystaveni hrubému porušování lidských práv, mučení, hladovění, otrocké práci a přibližně 100 000 jich údajně již zemřelo, často vyčerpáním nebo kvůli neléčeným nemocem,

O.  vzhledem k tomu, že satelitní snímky a vyprávění severokorejských uprchlíků dokládají tvrzení, že KLDR provozuje nejméně šest politických koncentračních táborů s více než 150 000 politických vězňů, a přičtou-li se k tomuto počtu i všechny ostatní kategorie vězňů, jako např. ti, kteří byli násilně navráceni do vlasti z ČLR, je v zadržovacích zařízeních umístěno odhadem přibližně 200 000 osob,

P.  vzhledem k tomu, že značná část obyvatelstva strádá hladem a v široké míře závisí na mezinárodní potravinové pomoci, a vzhledem k tomu, že Světový potravinový program uváděl v září 2009, že třetina severokorejských žen a dětí trpí podvýživou,

Q.  vzhledem k tomu, že společnost se řídí politikou „nejprve vojáci“ a ideologií čučche, která vyžaduje oslavování hlavního představitele země,

R.  vzhledem k tomu, že podle důvěryhodných zpráv uprchlíků podléhá obyvatelstvo mobilizačním kampaním nucené práce, zatímco jejich přístup ke vzdělání a k pracovním příležitostem je založen na jejich sociálně třídním statutu (songbun), který vyplývá z jejich loajality vůči režimu či z loajality jejich rodiny,

S.  vzhledem k tomu, že výsledkem „měnové reformy“, která byla provedena dne 30. listopadu 2009, bylo poškození již tak chřadnoucího hospodářství a že tato reforma vedla k dalšímu zbídačení neprivilegovaných vrstev společnosti, což vyvolalo závažnou nespokojenost ve společnosti,

T.  vzhledem k tomu, že zahraničním novinářům je povolen vstup do KLDR pouze s omezeními, a vzhledem k tomu, že korejská státní tisková agentura (Korean Central New Agency) je jediným zdrojem informací pro veškeré sdělovací prostředky v Severní Koreji, přičemž rozhlasové a televizní přijímače mohou přijímat pouze signál vládních stanic a příjem zahraničního vysílání je přísně zakázán a postihován; vzhledem k tomu, že většina obyvatel této země nemá přístup k internetu,

1.  vyzývá KLDR, aby okamžitě skoncovala s případy závažného, všeobecně rozšířeného a soustavného porušování lidských práv, jichž se dopouští na svých občanech a které mohou být považovány za zločiny proti lidskosti, a tudíž se na ně vztahuje jurisdikce mezinárodního trestního soudu;

2.  vyzývá KLDR, aby okamžitě a s konečnou platností zastavila veřejné popravy a zrušila trest smrti uplatňovaný v KLDR;

3.  vyzývá KLDR, aby skoncovala s praktikováním poprav bez řádného soudu a násilných zmizení, aby přestala používat mučení a nucené práce, propustila politické vězně a umožnila svým občanům svobodně cestovat;

4.  vyzývá orgány KLDR, aby zajistily přístup k potravinové a humanitární pomoci všem občanům na základě jejich potřeb;

5.  vyzývá KLDR, aby povolila svobodný projev a svobodu tisku, stejně jako necenzurovaný přístup k internetu pro všechny občany;

6.  vyzývá EU, aby podpořila zřízení vyšetřovací komise OSN, která by posoudila minulé a současné případy porušování lidských práv v KLDR s cílem stanovit, do jaké míry tato porušení a beztrestnost v souvislosti s hrubým zacházením představují zločiny proti lidskosti, a vyzývá členské státy EU, aby podpořily na Valném shromáždění rezoluci OSN, která bude vypracována s tímto cílem;

7.  s ohledem na závažnost situace vyzývá EU, aby jmenovala zvláštního zástupce EU pro KLDR, a zajistila tak trvalý dohled a koordinaci jak v rámci Evropské unie, tak s klíčovými partnery, jako jsou Spojené státy americké a Korejská republika;

8.  vyzývá orgány KLDR, aby se řídily doporučeními obsaženými ve zprávě pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum ustanovené Radou OSN pro lidská práva, aby jako první krok umožnily Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a dalším nezávislým mezinárodním expertům inspekci všech typů zadržovacích zařízení a aby umožnily zvláštním zpravodajům OSN navštívit zemi;

9.  vyzývá vládu KLDR, aby zajistila komplexní vyšetřování s transparentním a uspokojivým výsledkem, aby konečně předala kompletní informace o občanech EU a státních příslušnících třetích zemí, kteří byli údajně uneseni státními agenty Severní Koreje v uplynulých desetiletích, a aby okamžitě propustila unesené osoby, které jsou dodnes drženy v zemi;

10.  naléhavě žádá členské státy EU, aby i nadále poskytovaly severokorejským uprchlíkům azyl a přijaly systematičtější přístup k organizování evropské a mezinárodní ochrany pro občany Severní Koreje, kteří uprchli před zoufalou situací ve své zemi, a vyzývá Komisi, aby pokračovala v podpoře organizací občanské společnosti, které pomáhají severokorejským uprchlíkům;

11.  vyzývá ČLR, aby přestala zatýkat severokorejské uprchlíky a vracet je zpět do KLDR, aby plnila své závazky vyplývající z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího protokolu z roku 1967, aby umožnila Organizaci spojených národů pro uprchlíky přístup k severokorejským uprchlíkům, aby mohla posoudit jejich status a mohla jim pomoci bezpečně se znovu usídlit, a aby udělila severokorejským ženám provdaným za občany ČLR statut občana legálně pobývajícího v této zemi;

12.  vyzývá ČLR, aby využívala blízké vztahy ke KLDR k podpoře hospodářských a sociálních reforem v zemi s cílem zlepšovat životní podmínky a sociální práva severokorejských obyvatel;

13.  vyzývá Komisi, aby se zabývala situací v oblasti lidských práv v KLDR a otázkou severokorejských uprchlíků v ČLR na všech jednáních na vysoké úrovni mezi EU a Čínou a v rámci dialogu EU-Čína o lidských právech;

14.  vyzývá Komisi, aby zachovala stávající programy humanitární pomoci a komunikační kanály s KLDR a aby důsledně kontrolovala, zda rozdělování potravinové a humanitární pomoci v Severní Koreji odpovídá mezinárodním standardům transparentnosti a odpovědnosti;

15.  vyzývá Komisi a členské státy EU, aby pokračovaly v aktivním dialogu a v podpoře nevládních organizací a subjektů občanské společnosti ve snaze navázat kontakty v rámci KLDR s cílem podporovat změny vedoucí ke zlepšení situace v oblasti lidských práv;

16.  vyzývá Komisi, aby začlenila doložku o sledování lidských práv pracovníků pracujících v průmyslovém komplexu Keasong v KLDR do dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení členským státům a kandidátským zemím, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládě Korejské republiky a vládě Korejské lidově demokratické republiky, vládě Čínské lidové republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí