Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2769(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0416/2010

Viták :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Szavazatok :

PV 08/07/2010 - 12.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0290

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 55k
2010. július 8., Csütörtök - Strasbourg
Észak-Korea
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

Az Európai Parlament 2010. július. 8-i állásfoglalása Észak-Koreáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Koreai-félszigetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaira és más emberi jogi eszközökre,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a „Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (KNDK) az emberi jogok helyzetéről” szóló, 2010. március 25-i határozatára, amelyet az EU tagállamai is támogattak, és amely elítéli a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogok rendszeres, széles körű és súlyos megsértését, valamint az emberi jogokkal való súlyos, széles körű és rendszeres visszaéléseket a KNDK-ban,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1718. (2006) és 1874. (2009) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlése harmadik bizottságának a KNDK-ban az emberi jogok helyzetéről szóló, 2009. november 19-én, a 64. ülésszakon elfogadott határozatára,

–  tekintettel a 2009. december 22-i 2009/1002/KKBP tanácsi határozatra,

–  tekintettel a KNDK-ról szóló, 2009. november 7-i szakértői jelentésre és a KNDK beleegyezésére, hogy megvizsgálja az Emberi Jogi Tanács egyetemes időszaki felülvizsgálattal foglalkozó munkacsoportjának 2010. március 18-án elfogadott jelentésében szereplő 117 ajánlását,

–  tekintettel Vitit Muntarbhorn, az emberi jogok koreai népi demokratikus köztársaságbeli helyzetével foglalkozó különmegbízott 2010. február 17-i jelentésére,

–  tekintettel az EU és Kína között az emberi jogokról folytatott párbeszéd 2010. június 29-én Madridban megrendezett 29. fordulójára, ahol az észak-koreai menekültek ügyét tárgyalták meg,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az emberi jogok KNDK-beli helyzete továbbra is kétségbeejtő, és a humanitárius helyzet komoly aggodalomra ad okot;

B.  mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az emberi jogok helyzetéről szóló, 2010. március 25-i határozatában mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy tovább folytatódik a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogok rendszeres, széles körű és súlyos megsértése;

C.  mivel az emberi jogok koreai népi demokratikus köztársaságbeli helyzetével foglalkozó ENSZ-különmegbízott az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának készített éves jelentésében végtelenül kétségbeejtőnek nevezte az emberi jogok KNDK-beli helyzetét;

D.  mivel a KNDK kormánya nem ismeri el az emberi jogok észak-koreai helyzetével foglalkozó különmegbízott megbízatását és nem engedi őt az országba lépni, illetve nem hajlandó az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival együttműködni;

E.  mivel az ENSZ különmegbízottjának jelentése szerint a nukleáris leszerelésről folyó hatpárti megbeszélések újbóli megkezdése az emberi jogi környezet javítására is lehetőséget biztosíthat;

F.  mivel az ENSZ különmegbízottja azt javasolta, hogy a Biztonsági Tanács vizsgálja meg az emberi jogok KNDK-beli megsértését, valamint hogy állítsanak fel a KNDK kormánya által állítólag elkövetett emberiség elleni bűncselekményeket kivizsgáló vizsgálóbizottságot;

G.  mivel az Európai Uniót számos nemzetközi nem kormányzati emberi jogi szervezet szólította fel arra, hogy fordítson nagyobb figyelmet az észak-koreai emberi jogi kérdésekre;

H.  mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának határozata elítéli az emberi jogokkal való súlyos, széles körű és rendszeres visszaéléseket a KNDK-ban különös tekintettel a politikai foglyok és a KNDK-ba visszatoloncolt állampolgárok megkínzására és munkatáborba kényszerítésére;

I.  mivel a KNDK állami hatóságai rendszeresen követnek el bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, valamint polgárokat önkényesen tartóztatnak le és tűntetnek el;

J.  mivel az igazságszolgáltatási rendszert az állam irányítja és az állam ellen elkövetett bűncselekmények jelentős hányadában – amelyet a büntetőtörvénykönyv rendszeresen bővít – halálbüntetés szabható ki, és az állampolgárokat – köztük a gyermekeket is – arra kényszerítik, hogy részt vegyenek a nyilvános kivégzéseken;

K.  mivel a KNDK kormánya nem engedélyezi szervezett politikai ellenzék működését, szabad és tisztességes választások szervezését, a média szabadságát, a vallásszabadságot és a gyülekezési szabadságot, illetve a kollektív tárgyalásokat;

L.  mivel továbbra is megoldatlanok a harmadik országok állampolgárainak (Japán, Koreai Köztársaság és más országok, sőt állítólag uniós polgárok) elrablásával és elhurcolásával kapcsolatos ügyek, és elengedhetetlen a nemzetközi közösség határozott fellépése;

M.  mivel sok észak-koreai menekül a Kínai Népköztársaságba, ahol számos nő válik az emberkereskedelem és kényszerházasságok áldozatává, mivel a Kínai Népköztársaság a visszaküldés tilalmára vonatkozó nemzetközi normákat megsértve, állítólag erőszakkal visszatoloncolja az észak-koreai menekültek a KNDK-ba, továbbá megakadályozza, hogy a KNDK állampolgárai hozzáférjenek az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága menekültügyi eljárásaihoz, ezáltal megsértve az ENSZ menekültekről szóló 1951. évi egyezményét és annak 1967. évi jegyzőkönyvét, amelyhez a Kínai Népköztársaság is csatlakozott, és mivel az erőszakkal visszatoloncoltak sorsáról megrázó beszámolókat hallani;

N.  mivel a bűnrészesség állami gyakorlata révén teljes családok (gyermekek és nagyszülők is) kerülnek börtönbe; mivel e fogvatartottak emberi jogait semmibe veszik, kínozzák, éheztetik és rabszolgamunkára kényszerítik őket, és egyes jelentések szerint a végkimerültség és a nem kezelt betegségek következtében 100 000-en már meg is haltak;

O.  mivel a műholdképek és észak-koreai disszidensek beszámolói megerősítik azokat a vádakat, amelyek szerint a KNDK legalább hat koncentrációs tábort üzemeltet, amelyekben 150 000 politikai foglyot tartanak fogva, és ha ehhez a számhoz hozzáadjuk még azokat a rabokat, akiket például a Kínai Népköztársaságból erőszakkal visszatelepítettek, akkor mintegy 200 000 embert tartanak bebörtönözve;

P.  mivel a lakosság jelentős része éhezik és nagymértékben függ a nemzetközi élelmiszer-segélyektől, és mivel a Világélelmezési program 2009 szeptemberében azt jelentette, hogy az észak-koreai nők és gyermekek egyharmada alultáplált;

Q.  mivel a társadalmat a katonaságot mindenek fölé helyező politika és az önerőre való támaszkodás („dzsucse”) ideológiája irányítja, mely utóbbi megköveteli az ország vezetőjének mélységes tiszteletét;

R.  mivel disszidensek hitelt érdemlő beszámolói szerint a lakosságot kampányok révén mozgósítják kényszermunkára, míg a lakosok oktatáshoz és foglalkoztatási lehetőséghez való hozzáférése társadalmi státuszuktól (songbun) függ, amit családjuk rendszerhez való hűsége határoz meg;

S.  mivel a 2009. november 30-i „valutareform” súlyos következményekkel járt a már amúgy is hanyatló gazdaságra nézve, és a társadalom nem privilegizált rétegeinek további elszegényedését eredményezte, ami súlyos társadalmi elégedetlenséghez vezetett;

T.  mivel a KNDK-ba nem léphet be akadálytalanul külföldi újságíró, és mivel a Koreai Központi Hírügynökség az ország valamennyi médiacsatornájának egyetlen információforrása, mivel a rádió- és televíziókészülékek csak az állami adóállomásokról foghatnak jelet, és a külföldi adások fogása szigorú tilalom alatt áll, melyet súlyos szankciók támogatnak; mivel az ország teljes lakossága nem rendelkezik internet-hozzáféréssel,

1.  felhívja a KNDK-t, hogy haladéktalanul vessen véget az emberi jogok saját népe ellen irányuló súlyos, széles körű és rendszeres megsértésének, amely emberiesség elleni bűntettnek is minősülhet, és ezáltal a nemzetközi büntető joghatóság hatáskörébe tartozhat;

2.  felhívja a KNDK-t, hogy haladéktalanul és véglegesen vessen véget a nyilvános kivégzések gyakorlatának, és törölje el az országban a halálbüntetést;

3.  felhívja a KNDK-t, hogy vessen véget a bírósági eljárás nélküli kivégzéseknek és erőszakos eltűnéseknek, hagyjon fel a kínzás és a kényszermunka alkalmazásával, engedje szabadon a politikai foglyokat és engedje polgárait szabadon utazni;

4.  felhívja a KNDK hatóságait, hogy a szükségletek alapján biztosítsák minden polgáruk számára az élelemhez és a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférést;

5.  felhívja a KNDK-t, hogy engedélyezze polgárai számára a szabad véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot, valamint az internethez való, cenzúra nélküli hozzáférést;

6.  felhívja az Európai Uniót, hogy támogassa egy ENSZ vizsgálóbizottság létrehozását az emberi jogok KNDK-ban való, múltbéli vagy jelenlegi megsértéseinek értékelésére annak meghatározása céljából, hogy az említett jogsértések és a visszaélésekkel társuló büntetlenség esetei milyen mértékben képeznek emberiesség elleni bűncselekményt, és felszólítja az uniós tagállamokat, támogassák az ENSZ Közgyűlés erre irányuló határozatát;

7.  a helyzet súlyosságára való tekintettel felszólítja az Európai Uniót, hogy nevezzen ki a KNDK vonatkozásában különleges uniós képviselőt az események folyamatos nyomon követése, illetve az uniós tagállamok egymással és a kulcsfontosságú partnerekkel – pl. az Egyesült Államokkal és a Koreai Köztársasággal – való állandó koordinációja érdekében;

8.  felhívja a KNDK hatóságait, hogy kövessék az Emberi Jogi Tanács által végzett egyetemes időszakos felülvizsgálattal foglalkozó munkacsoport jelentésének ajánlásait, és első lépéséként engedélyezzék, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és egyéb független nemzetközi szakértők vizsgálódhassanak a fogva tartási létesítmények valamennyi típusában, és járuljanak hozzá, hogy az ENSZ különmegbízottjai ellátogassanak az országba;

9.  felszólítja a KNDK kormányát, hogy biztosítsa egy átfogó, átlátható és kielégítő eredményekkel járó vizsgálat elvégzését, annak érdekében, hogy végül minden információt átadjon az olyan uniós és harmadik országbeli polgárokról, akiket az elmúlt évtizedek során észak-koreai ügynökök raboltak el, és haladéktalanul engedje szabadon azokat az elrabolt személyeket, akiket még mindig az országban tartanak fogva;

10.  sürgeti az uniós tagállamokat, hogy továbbra is adjanak menedékjogot az észak-koreai menekülteknek, és járjanak el rendszeresebben az otthoni reménytelen helyzet elől menekülő észak-koreaiak európai és nemzetközi védelmének megszervezésében, valamint felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az észak-koreai menekülteket segítő civil szervezeteket;

11.  felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy hagyjon fel az észak-koreai menekültek letartóztatásának és a KNDK-ba való visszatoloncolásának gyakorlatával, tartsa be az 1951-es Menekültügyi Egyezmény és annak 1967-es jegyzőkönyve szerinti kötelezettségeit, biztosítson az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága számára hozzáférést az észak-koreai menekültekhez, hogy az meghatározhassa státuszukat és segíthesse biztonságos áttelepülésüket, továbbá felhívja a Kínai Népköztársaságot, hogy biztosítson legális „tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást azoknak az észak-koreai nőknek, akik a Kínai Népköztársaság állampolgáraival létesítettek házastársi kapcsolatot;

12.  felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy használja a KNDK-val fennálló szoros kapcsolatait az országban való gazdasági és társadalmi reformok előmozdítása érdekében, az észak-koreai lakosság életkörülményeinek és szociális jogainak javítása céljából;

13.  felszólítja a Bizottságot, hogy valamennyi, az EU és Kína közti magas szintű megbeszélésen és az EU és Kína közötti emberi jogi párbeszéd során vesse fel a KNDK-ban tapasztalható emberi jogi helyzet kérdését és a Kínai Népköztársaságba átjutó észak-koreai menekültek ügyét;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is tartsa fenn a KNDK-t érintő humanitárius segélyprogramjait és kommunikációs csatornáit, és szigorúan kövesse nyomon Észak-Koreában az élelmiszersegélyek elosztását és a humanitárius segélyezést, hogy az megfeleljen az átláthatóság és elszámoltathatóság nemzetközi normáinak;

15.  felszólítja a Bizottságot és az uniós tagállamokat, hogy folytassák az olyan nem kormányzati szervezetek és civil társadalmi szereplők támogatását, akik az emberi jogoknak kedvezőbb környezetet eredményező változások ösztönzése érdekében a KNDK-n belüli kapcsolatok kiépítésén munkálkodnak;

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy az EU és a KNDK közti szabadkereskedelmi megállapodásba illesszen be egy, a KNDK-ban a Kaesong ipari komplexumban dolgozó munkások jogainak nyomon követésére vonatkozó szakaszt;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamoknak és tagjelölt országoknak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Koreai Köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormányának, a Kínai Népköztársaság kormányának és az ENSZ főtitkárának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat