Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2769(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0416/2010

Dezbateri :

PV 08/07/2010 - 11.3
CRE 08/07/2010 - 11.3

Voturi :

PV 08/07/2010 - 12.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0290

Texte adoptate
PDF 209kWORD 58k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
Coreea de Nord
P7_TA(2010)0290RC-B7-0416/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la Coreea de Nord

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Peninsula Coreeană,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, Declarația universală a drepturilor omului, pactele internaționale privind drepturile omului și alte instrumente privind drepturile omului,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite referitoare la situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 25 martie 2010 și sprijinită de statele membre ale UE, care condamnă „încălcările sistematice, răspândite și grave ale drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale” și „abuzurile grave, răspândite și sistematice împotriva drepturilor omului ” de către RPDC,

–  având în vedere Rezoluțiile 1718 (2006) și 1874 (2009) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Rezoluția celei de-a treia comisii din cadrul Adunării Generale a ONU referitoare la situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 19 noiembrie 2009 în cadrul celei de-a 64-a ședințe a acesteia,

–  având în vedere Decizia 2009/1002/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009,

–  având în vedere raportul universal privind Republica Populară Democrată Coreeană din 7 noiembrie 2009 și acordul Republicii Populare Democrate Coreene de a examina 117 recomandări cuprinse în raportului grupului de lucru pentru evaluare periodică universală din cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului, adoptat la 18 martie 2010,

–  având în vedere Raportul raportorului special pentru situația drepturilor omului din Republica Populară Democrată Coreeană, Vitit Muntarbhorn, din 17 februarie 2010,

–  având în vedere cea de-a 29-a rundă a Dialogului UE-China privind drepturile omului din 29 iunie 2010 de la Madrid, în cadrul căreia a fost dezbătută problema refugiaților din Coreea de Nord,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât situația drepturilor omului în RPDC constituie în continuare o profundă preocupare, în timp ce situația umanitară oferă motive grave de îngrijorare;

B.  întrucât în Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 25 martie 2010 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană se exprimă profunda îngrijorare față de relatările neîncetate despre încălcările sistematice, răspândite și grave ale drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale din RPDC;

C.  întrucât, în raportul său adresat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului în RPDC descrie situația drepturilor omului drept cutremurătoare;

D.  întrucât Guvernul RPDC respinge mandatul raportorului special pentru situația drepturilor omului în RPDC, refuzându-i accesul pe teritoriul țării, și se opune cooperării cu mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului;

E.  întrucât în raportul raportorului special al ONU se afirmă că reluarea negocierilor între cele șase părți pe marginea procesului de denuclearizare ar oferi posibilitatea de a se lăsa loc dezbaterilor pe marginea îmbunătățirii situației drepturilor omului;

F.  întrucât raportorul special al ONU a propus analizarea de către Consiliul de Securitate a încălcărilor drepturilor omului în RPDC și constituirea unei comisii de anchetă în vederea investigării acuzațiilor de crime împotriva umanității comise de către Guvernul RPDC;

G.  întrucât numeroase organizații neguvernamentale militante pentru drepturile omului au făcut apel la Uniunea Europeană în vederea acordării unei atenții sporite aspectelor legate de drepturile omului din Coreea de Nord;

H.  întrucât Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite deplânge încălcările grave, răspândite și sistematice ale drepturilor omului din RPDC, în special utilizarea torturii și a lagărelor de muncă împotriva prizonierilor politici și a cetățenilor repatriați din RPDC;

I.  întrucât autoritățile de stat din RPDC se fac vinovate de execuții extrajudiciare, efectuează aresturi arbitrare și cauzează dispariții într-un mod sistematic;

J.  întrucât sistemul judiciar este subordonat statului, iar pedeapsa cu moartea se aplică pentru un număr mare de crime împotriva statului, număr extins periodic în Codul penal, în timp ce cetățenii, inclusiv copiii, sunt obligați să asiste la execuții publice;

K.  întrucât Guvernul RPDC interzice formele de opoziție politică organizată, alegerile libere și democratice, libertatea presei, libertatea religioasă, dreptul la liberă asociere sau la negocieri colective;

L.  întrucât cazurile de răpire a unor cetățeni din țări terțe precum Japonia, Republica Coreea și altele, inclusiv, s-ar părea, din UE, rămân nerezolvate și impun o acțiune decisivă din partea comunității internaționale;

M.  întrucât un număr semnificativ de nord-coreeni fug în Republica Populară Chineză, unde, potrivit relatărilor, multe femei sunt supuse traficului de ființe umane și a căsătoriilor forțate, în timp ce, tot potrivit relatărilor, RPC repatriază forțat refugiații nord-coreeni în RPDC, încălcând normele internaționale privind interdicția returnării, interzicând în același timp cetățenilor nord-coreeni să aibă acces la procedurile ICNUR de solicitare de aviz, încălcând astfel Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și protocolul la aceasta din 1967, la care RPC a aderat, și întrucât relatările despre soarta persoanelor repatriate forțat sunt cutremurătoare;

N.  întrucât practica acestui stat în ceea ce privește vina prin asociere conduce la privarea de libertate a tuturor membrilor familiei, inclusiv a copiilor și bunicilor; întrucât acești prizonieri sunt victime ale unor încălcări flagrante ale drepturilor omului, fiind supuși la tortură, foamete, muncă forțată și întrucât, potrivit relatărilor, este posibil ca până în prezent să-și fi pierdut viața, deseori de epuizare sau din cauza unor boli netratate, aproximativ 100 000 de persoane;

O.  întrucât o serie de imagini furnizate prin satelit și mai multe relatări ale unor transfugi nord-coreeni coroborează acuzațiile potrivit cărora în Coreea de Nord există cel puțin șase lagăre de concentrare, cu peste 150 000 de prizonieri politici, și că, dacă se adaugă cifrele pentru toate celelalte categorii de prizonieri, cum ar fi prizonierii repatriați cu forța din RPC, în centrele de detenție sunt închise aproximativ 200 000 de persoane,

P.  întrucât o mare parte a populației suferă de foame și depinde în mare măsură de ajutoarele alimentare internaționale și întrucât, conform informațiilor furnizate de Programul Alimentar Mondial în septembrie 2009, o treime din femeile și copiii din Coreea de Nord suferă de malnutriție;

Q.  întrucât societatea este guvernată printr-o politică în care armata primează și prin ideologia juche, care impune venerarea conducătorului țării;

R.  întrucât, potrivit informațiilor credibile furnizate de transfugi, populația este obligată să participe la campanii de mobilizare forțată a forței de muncă, iar accesul persoanelor la educație și la locuri de muncă depinde de statutul clasei lor sociale (songbun), care este la rândul său determinat de loialitatea lor sau a familiei lor față de regim;

S.  întrucât „reforma monetară” din 30 noiembrie 2009 a adus prejudicii grave economiei care se afla deja în dificultate și a cauzat creșterea nivelului de sărăcie a segmentelor defavorizate ale societății, având drept urmare nemulțumiri sociale importante;

T.  întrucât niciunui jurnalist străin nu i se permite accesul nerestricționat în RPDC și întrucât Agenția Centrală de Știri coreeană este singura sursă de informații pentru toate mijloacele de informare în masă din Coreea de Nord, iar aparatele de radio și televizoarele primesc semnal doar de la posturile de stat, recepționarea posturilor străine fiind strict interzisă și supusă unor sancțiuni severe; întrucât populația obișnuită a țării nu are acces la internet,

1.  solicită RPDC să înceteze imediat practicile permanente de încălcare gravă, extinsă și sistematică a drepturilor omului la care își supune propriul popor, care pot ajunge la crime împotriva umanității și pot intra astfel în jurisdicția penală internațională;

2.  solicită RPDC să înceteze imediat și pentru totdeauna execuțiile publice și să abolească pedeapsa cu moartea în RPDC;

3.  solicită RPDC să pună capăt execuțiilor extrajudiciare și disparițiilor forțate, să nu mai utilizeze tortura și munca forțată, să elibereze prizonierii politici și să acorde cetățenilor săi libertatea de a călători;

4.  solicită autorităților RPDC să asigure tuturor cetățenilor accesul la alimente și la asistență umanitară, în funcție de nevoi;

5.  solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, precum și accesul necenzurat la internet pentru cetățenii săi;

6.  solicită UE să sprijine instituirea unei comisii de anchetă a ONU care să verifice încălcările actuale și trecute ale drepturilor omului în RPDC pentru a stabili în ce măsură aceste încălcări și impunitatea asociată abuzurilor pot constitui crime împotriva umanității și solicită statelor membre ale UE să sprijine adoptarea unei rezoluții a ONU în cadrul Adunării Generale în acest scop;

7.  având în vedere gravitatea situației, solicită UE să numească un reprezentant special al UE pentru RPDC pentru a asigura o atenție și o coordonare constante atât în cadrul Uniunii Europene, cât și între UE și parteneri principali, cum ar fi Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud;

8.  solicită autorităților RPDC să dea curs recomandărilor din Raportul Grupului de lucru privind evaluarea periodică universală din cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și, ca un prim pas, să permită inspectarea tuturor tipurilor de centre de detenție de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii și de către alți experți internaționali independenți, precum și să permită raportorilor speciali ai ONU să viziteze țara;

9.  solicită Guvernului RPDC să asigure realizarea unei anchete cuprinzătoare cu un rezultat transparent și satisfăcător, să comunice în sfârșit și integral toate informațiile cu privire la cetățenii UE și din țările terțe despre care se bănuiește că au fost răpiți în ultimele decenii de agenți de stat nord-coreeni și să elibereze imediat persoanele răpite reținute încă în țară;

10.  îndeamnă statele membre ale UE să acorde în continuare azil refugiaților nord-coreeni și să adopte o abordare mai sistematică în ceea ce privește organizarea protecției europene și internaționale a cetățenilor nord-coreeni care fug de situația disperată din țara lor și solicită Comisiei să sprijine în continuare organizațiile societății civile care îi ajută pe refugiații nord-coreeni;

11.  solicită RPC să înceteze arestarea și returnarea refugiaților nord-coreeni în RPDC, să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Convenției din 1951 privind statutul refugiaților și al Protocolului din 1967 la aceasta, să permită accesul UNCHR la refugiați pentru a le verifica starea și a contribui la relocalizarea lor în condiții de siguranță și să acorde femeilor nord-coreene căsătorite cu cetățeni din RPC statutul de rezidenți legali;

12.  solicită RPC să își folosească relațiile strânse cu RPDC pentru a promova reforma economică și socială în aceasta din urmă, pentru a îmbunătăți condițiile de trai și drepturile sociale ale populației nord-coreene;

13.  solicită Comisiei să ridice problema situației drepturilor omului din RPDC și problema refugiaților nord-coreeni din RPC în toate negocierile la nivel înalt UE-China și în cadrul Dialogului UE-China privind drepturile omului;

14.  solicită Comisiei să mențină actualele programe de ajutor umanitar și canale de comunicare cu RPDC și să monitorizeze cu rigurozitate distribuirea ajutoarelor alimentare și a asistenței umanitare în Coreea de Nord în așa fel încât aceasta să respecte standardele internaționale de transparență și responsabilitate;

15.  solicită Comisiei și statelor membre ale UE să continue dialogul activ cu ONG-urile și cu actorii societății civile implicați în stabilirea de contacte în cadrul RPDC și să le ofere sprijin în vederea încurajării schimbărilor care să conducă la un mediu mai bun pentru drepturile omului;

16.  solicită Comisiei să includă în acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea o clauză de monitorizare a drepturilor lucrătorilor din complexul industrial Kaesong din RPDC;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție statelor membre și țărilor candidate, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentate a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Guvernului Republicii Coreea și Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, precum și Secretarului General al ONU.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate