Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0110(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0222/2010

Předložené texty :

A7-0222/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0291

Přijaté texty
PDF 279kWORD 46k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikace) (KOM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0204),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0112/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska zaslaná předsedovi Parlamentu vnitrostátními parlamenty týkající se souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2010,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0222/2010),

A.  vzhledem k tomu, že podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise je uvedený návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikace)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. .../2011)

Právní upozornění - Ochrana soukromí