Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0222/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0222/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0291

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 75k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
A munkavállalók Unión belüli szabad mozgása ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0204),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 46. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0112/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a nemzeti parlamentek által elnökéhez intézett, indokolással ellátott véleményekre arra vonatkozóan, hogy a Bizottság javaslata összhangban van-e a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. júliuss 14-i véleményére,

–  tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 86. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7–0222/2010),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 7-én került elfogadásra a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló.../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P7_TC1-COD(2010)0110

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, .../2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat