Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0110(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0222/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0222/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0291

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 36k
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (kodifikācija) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra– kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2010)0204) Eiropas Parlamentam un Padomei,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 46. pantu, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamentam (C7–0112/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā priekšsēdētājam adresētos dalībvalstu parlamentu pamatotos atzinumus par akta projekta atbilstību subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0222/2010),

A.  tā kā no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinuma izriet, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 7. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011, par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (kodifikācija)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. .../2011)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika