Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0222/2010

Texte depuse :

A7-0222/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0291

Texte adoptate
PDF 273kWORD 53k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (codificare) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară - codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0204),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU), în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0112/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din TFUE,

–  având în vedere avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către parlamentele naționale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2010,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 86 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0222/2010),

A.  întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 7 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (codificare)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. …/2011)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate