Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0128(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0212/2010

Předložené texty :

A7-0212/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0292

Přijaté texty
PDF 280kWORD 49k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu ***I
P7_TA(2010)0292A7-0212/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (KOM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0459),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0207/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665) a dodatek k tomuto sdělení (KOM(2010)0147),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 133 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 16. listopadu 2009(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0212/2010),

1.  schvaluje svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 284, 25.11.2009, s. 6.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh
P7_TC1-COD(2009)0128

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1210/2010)

Právní upozornění - Ochrana soukromí