Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0128(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0212/2010

Esitatud tekstid :

A7-0212/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0292

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 35k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Euromüntide autentimine ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemine ***I
P7_TA(2010)0292A7-0212/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (KOM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0459);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 123 lõiget 4, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0207/2009);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665) ja selle lisandit (KOM(2010)0147);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 133;

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2009. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0212/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 284, 25.11.2009, lk 6.


Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta esimese lugemise seisukoht ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta
P7_TC1-COD(2009)0128

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1210/2010) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika