Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0128(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0212/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0212/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0292

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 70k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése ***I
P7_TA(2010)0292A7-0212/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i jogalkotási állásfoglalása az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletére irányuló javaslatról (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0459),

–  tekintettel az EK-Szerződés 123. cikkének (4) bekezdésére, amelynek értelmében konzultációt folytatott a Tanáccsal (C7-0207/2009),

–  tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményére (COM(2009)0665) és annak kiegészítésére (COM(2010)0147),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 133. cikkére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2009. november 16-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0212/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 284., 2009.11.25., 6. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 7-én került elfogadásra az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0128

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1210/2010/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat