Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0128(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0212/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0212/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0292

Pieņemtie teksti
PDF 266kWORD 36k
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra
Euro monētu autentiskuma noteikšana un rīkošanās ar apgrozībai nederīgām euro monētām ***I
P7_TA(2010)0292A7-0212/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0459),

–  ņemot vērā EK līguma 123. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0207/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665) un tā papildinājumu (COM(2010)0147),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 133. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 16. novembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0212/2010),

1.  pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 284, 25.11.2009., 6. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 7. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām
P7_TC1-COD(2009)0128

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1210/2010)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika