Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0162(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0242/2010

Внесени текстове :

A7-0242/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0293

Приети текстове
PDF 275kWORD 34k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Mакрофинансова помощ на Република Молдова ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0302),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0144/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0242/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент прета на първо четене на 7 септември 2010 г. с оглед приемането на Решение .../2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова
P7_TC1-COD(2010)0162

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение 938/2010/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност