Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0162(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0242/2010

Esitatud tekstid :

A7-0242/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0293

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 31k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Makromajandusliku finantsabi andmine Moldova Vabariigile ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0302);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0144/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0242/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta esimese lugemise seisukoht ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2010/EL, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi
P7_TC1-COD(2010)0162

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus nr 938/2010/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika