Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0162(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0242/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0242/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0293

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 32k
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. syyskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0302),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0144/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7–0242/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2010/EU antamiseksi makrotaloudellisen avun myöntämisestä Moldovan tasavallalle
P7_TC1-COD(2010)0162

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 938/2010/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö