Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0162(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0242/2010

Ingediende teksten :

A7-0242/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/09/2010 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0293

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 30k
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
Toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0302),

–  gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0144/2010),

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0242/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 september 2010 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2010/EU van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië
P7_TC1-COD(2010)0162

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit nr. 938/2010/EU)

Juridische mededeling - Privacybeleid