Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0162(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0242/2010

Teksty złożone :

A7-0242/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0293

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 32k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Pomoc makrofinansowa Republice Mołdowy ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0302),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0144/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0242/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2010/UE w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy
P7_TC1-COD(2010)0162

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 938/2010/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności