Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0162(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0242/2010

Texte depuse :

A7-0242/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0293

Texte adoptate
PDF 272kWORD 36k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0302),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0144/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0242/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 7 septembrie 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European și al Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova
P7_TC1-COD(2010)0162

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 938/2010/UE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate