Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0162(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0242/2010

Ingivna texter :

A7-0242/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0293

Antagna texter
PDF 190kWORD 32k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I
P7_TA(2010)0293A7-0242/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 september 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2010)0302),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0144/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0242/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och de nationella parlamenten parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2010/EU om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien
P7_TC1-COD(2010)0162

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv nr 938/2010/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy