Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0125(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0232/2010

Předložené texty :

A7-0232/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0294

Přijaté texty
PDF 351kWORD 46k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Dočasné pozastavení všeobecných cel SCS pro Madeiru a Azory *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeiry a Azor (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (09109/2010),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0370),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 20. ledna 2010(1),

–  s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada opětovně konzultovala s Parlamentem (C7-0106/2010),

–  s ohledem na článek 55 a čl. 59 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0232/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Návrh Rady   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 6 a – odst. 2
2.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti Radu.
2.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, uvědomí o této skutečnosti Evropský parlament a Radu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 6 b – odst. 2
2.  Pokud Rada zahájila vnitřní postup vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení pravomoci, vynasnaží se v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí informovat Komisi a uvede přenesené pravomoci, kterých by se zrušení mohlo týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
2.  Pokud Rada zahájila vnitřní postup vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení pravomoci, vynasnaží se v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí informovat Evropský parlament a Komisi a uvede přenesené pravomoci, kterých by se zrušení mohlo týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 6 c – odst. 1
1.  Ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení může Rada k aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky.
1.  Ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení může Rada k aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky. Pokud hodlá vznést námitku, měla by se Rada vynasnažit informovat Evropský parlament v přiměřené lhůtě před tím, než přijme konečné rozhodnutí, přičemž uvede, proti kterému aktu v přenesené pravomoci hodlá vznést námitku, a možné důvody své námitky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0002.

Právní upozornění - Ochrana soukromí