Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0232/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0232/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0294

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 43k
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. syyskuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (09109/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0370),

–  ottaa huomioon kantansa 20. tammikuuta 2010(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut sitä uudelleen (C7-0106/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 59 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0232/2010),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseen tai korvata sen uudella tekstillä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Neuvoston esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla – 2 kohta
2.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.
2.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
6 b artikla – 2 kohta
2.  Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.
2.  Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta Euroopan parlamentille ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
6 c artikla – 1 kohta
1.  Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.
1.  Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Jos neuvosto aikoo vastustaa delegoitua säädöstä, se pyrkii ilmoittamaan asiasta Euroopan parlamentille kohtuullisessa ajassa ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen ja ilmoittaa samalla, mitä delegoitua säädöstä se aikoo vastustaa, ja mainitsee vastustamisen syyt.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0002.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö