Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0125(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0232/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0232/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0294

Elfogadott szövegek
PDF 281kWORD 44k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
A Madeira és az Azori-szigetek régióban alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i jogalkotási állásfoglalása a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (09109/2010),

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0370),

–  tekintettel 2010. január 20-i álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács ismételten konzultált a Parlamenttel (C7-0106/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 59. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0232/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács szövegét az alábbi módosításokkal;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikk (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

A Tanács tervezete   A Parlament módosításai
Módosítás 1
Rendelettervezet
6a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.
(2)  A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.
Módosítás 2
Rendelettervezet
6b cikk – 2 bekezdés
(2)  Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.
(2)  Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.
Módosítás 3
Rendelettervezet
6c cikk – 1 bekezdés
(1)  A Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
(1)  A Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ha a Tanács kifogást kíván emelni, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet, megjelölve azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ellen kifogást kíván emelni, és a kifogás lehetséges indokait.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0002.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat