Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0125(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0232/2010

Pateikti tekstai :

A7-0232/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0294

Priimti tekstai
PDF 347kWORD 45k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
Laikinas Bendrojo muitų tarifo, taikomo Madeiros ir Azorų saloms, sustabdymas *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra – pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (09109/2010),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0370),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 20 d. poziciją(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba vėl kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0106/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 59 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7–0232/2010),

1.  pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina projektą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Tarybos projektas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
6 a straipsnio 2 dalis
2.  Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Tarybai.
2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji iš karto praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 2
Reglamento projektas
6 b straipsnio 2 dalis
2.  Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.
2.  Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti Europos Parlamentą ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.
Pakeitimas 3
Reglamento projektas
6 c straipsnio 1 dalis
1.  Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotų teisės aktų per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.
1.  Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotų teisės aktų per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo dienos. Jei Taryba ketina pareikšti prieštaravimą, ji stengiasi informuoti Europos Parlamentą per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama, deleguotą teisės aktą dėl kurio ji rengiasi pareikšti prieštaravimą bei galimas prieštaravimo priežastis.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0002.

Teisinė informacija - Privatumo politika