Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0125(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0232/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0232/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0294

Pieņemtie teksti
PDF 343kWORD 44k
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra
Kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanas Madeiras un Azoru salās apturēšana uz laiku *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra - atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (09109/2010),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

–  ņemot vērā 2010. gada 20. janvāra nostāju(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir atkārtoti apspriedusies (C7-0106/2010),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 59. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0232/2010),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Padomes projekts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
Regulas projekts
6.a pants – 2. punkts
2.  Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to paziņo Padomei.
2.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģētu aktu, tā par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 2
Regulas projekts
6.b pants – 2. punkts
2.  Ja Padome ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā cenšas informēt Komisiju pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.
2.  Ja Padome ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā cenšas informēt Eiropas Parlamentu un Komisiju pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.
Grozījums Nr. 3
Regulas projekts
6.c pants – 2. punkts
1.  Padome var izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no paziņošanas dienas.
1.  Padome var izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Ja Padome plāno izteikt iebildumus, tā pietiekamu laiku pirms sava galīgā lēmuma pieņemšanas cenšas informēt Eiropas Parlamentu, norādot deleģēto aktu, pret kuru tā plāno iebilst, un iespējamos iebilšanas iemeslus.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0002.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika