Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0125(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0232/2010

Teksty złożone :

A7-0232/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0294

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 45k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Czasowe zawieszenie ceł WTC dla Madery i Azorów *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (09109/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0370),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 stycznia 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada ponownie skonsultowała się z Parlamentem (C7–0106/2010),

–  uwzględniając art. 55 i 59 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0232/2010),

1.  zatwierdza projekt Rady po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Projekt Rady   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Artykuł 6a – ustęp 2
2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym Radę.
2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym Parlament Europejski i Radę.
Poprawka 2
Projekt rozporządzenia
Artykuł 6b – ustęp 2
2.  Jeżeli Rada wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, dokłada starań, by powiadomić Komisję w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które przekazane uprawnienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny odwołania.
2.  Jeżeli Rada wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, dokłada starań, by powiadomić Parlament Europejski i Komisję w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które przekazane uprawnienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny odwołania.
Poprawka 3
Projekt rozporządzenia
Artykuł 6c – ustęp 1
1.  Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktów delegowanych w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia.
1.  Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktów delegowanych w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia. Jeśli Rada zamierza wyrazić sprzeciw, dokłada starań, aby poinformować Parlament Europejski w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując akt delegowany, wobec którego zamierza wyrazić sprzeciw, oraz możliwe powody jej sprzeciwu.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0002.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności