Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0125(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0232/2010

Texte depuse :

A7-0232/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0294

Texte adoptate
PDF 270kWORD 46k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira și Azore *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira și Azore (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (09109/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0370),

–  având în vedere poziția sa din 20 ianuarie 2010(1),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat din nou Parlamentul (C7-0106/2010),

–  având în vedere articolul 55 și articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0232/2010),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul sau să îl înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Proiectul Consiliului   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Articolul 6a – alineatul 2
(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.
(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 2
Proiect de regulament
Articolul 6b – alineatul 2
(2)  În cazul în care Consiliul a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competențe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale revocării.
(2)  În cazul în care Consiliul a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competențe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele a căror delegare ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale revocării.
Amendamentul 3
Proiect de regulament
Articolul 6c – alineatul 1
(1)  Consiliul poate formula obiecții privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării.
(1)  Consiliul poate formula obiecții privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării. În cazul în care intenționează să formuleze obiecții, Consiliul face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând actele delegate care vor face obiectul obiecțiilor, precum și motivele acestora.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0002.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate