Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2046(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0240/2010

Předložené texty :

A7-0240/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0295

Přijaté texty
PDF 272kWORD 37k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 BEREC (Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010 schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, který Komise předložila dne 19. března 2010 (KOM(2010)0108),

–  s ohledem na dopis komisaře Janusze Lewandowského předsedovi Buzkovi ze dne 9. července 2010,

–  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 přijatý Radou dne 26. července 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0240/2010),

A.  vzhledem k tomu, že postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 se týká plánu pracovních míst BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací),

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010,

C.  vzhledem k tomu, že Rada přijala svůj postoj dne 26. července 2010,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2010;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2010 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí