Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2046(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0240/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0240/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0295

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 33k
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 2/2010: BEREC (sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. syyskuuta 2010 neuvoston kannasta Euroopan unionin lisätalousarvioesitykseen nro 2 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon, pääluokka III – Komissio (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon komission 19. maaliskuuta 2010 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2010 varainhoitovuodeksi 2010 (KOM(2010)0108),

–  ottaa huomioon komission jäsenen Janusz Lewandowskin puhemies Buzekille lähettämän, 9. heinäkuuta 2010 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston 26. heinäkuuta 2010 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0240/2010),

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2010 yleiseen talousarvioon tehtävää lisätalousarvioesitystä nro 2 koskeva neuvoston kanta kattaa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston henkilöstötaulukon,

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2010 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2010 talousarvioon,

C.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi kantansa 26. heinäkuuta 2010,

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 2/2010;

2.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2010 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 3/2010 lopullisesti vahvistetuksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 64, 12.3.2010.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö