Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2046(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0240/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0240/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0295

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 35k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezete: BEREC (Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2010. március 19-én terjesztett elő (COM(2010)0108),

–  tekintettel Janusz Lewandowski biztos Buzek elnökhöz intézett 2010. július 9-i levelére,

–  tekintettel a 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó, a Tanács által 2010. július 26-án megállapított álláspontra (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0240/2010),

A.  mivel a Tanács 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó álláspontja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) Hivatalának létszámtervével foglalkozik,

B.  mivel a 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások formális felvétele a 2010. évi költségvetésbe,

C.  mivel a Tanács 2010. július 26-án elfogadta álláspontját,

1.  tudomásul veszi a 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2010. sz. költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 64., 2010.3.12.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat