Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2046(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0240/2010

Texte depuse :

A7-0240/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0295

Texte adoptate
PDF 200kWORD 38k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 OAREC (Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, Secțiunea III - Comisia (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 19 martie 2010 (COM(2010)0108),

–  având în vedere scrisoarea din 9 iulie 2010 a comisarului Janusz Lewandowski adresată Președintelui Buzek,

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 adoptată de Consiliu la 26 iulie 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0240/2010),

A.  întrucât poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 vizează schema de personal a OAREC (Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice);

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 2/2010 este acela de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2010;

C.  întrucât Consiliul și-a adoptat poziția la 26 iulie 2010,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64, 12.3.2010.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate