Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2147(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0244/2010

Внесени текстове :

A7-0244/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0296

Приети текстове
PDF 284kWORD 37k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Решение на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно искане за снемане на имунитета на Viktor Uspaskich (2009/2147(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Viktor Uspaskich, предадено от литовските съдебни органи на 14 юли 2009 г. и обявено в пленарно заседание на 7 октомври 2009 г.,

–  като изслуша Viktor Uspaskich съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от приложения към договорите Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз,

–  като взе предвид решенията от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1) на Съда на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Литва,

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0244/2010),

А.  като има предвид, че срещу Viktor Uspaskich, член на Европейския парламент, са образувани наказателни производства, като той е обвинен по дело пред Окръжния съд във Вилнюс в престъпления по член 24, параграф 4 във връзка с член 222, параграф 1, член 220, параграф 1, член 24, параграф 4, във връзка с член 220, параграф 1, член 205, параграф 1 и член 24, параграф 4, във връзка с член 205, параграф 1 от Наказателния кодекс на Република Литва,

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, по време на сесиите на Европейския парламент, неговите членове се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти, като има предвид, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на местопрестъплението, и че имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове,

В.  като има предвид, че повдигнатите срещу г-н Uspaskich обвинения не са свързани с изразени от него мнения или подадени гласове при изпълнението на задълженията му като член на Европейския парламент,

Г.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Литва, член на националния парламент (Сейма) не може да носи наказателна отговорност, да бъде арестуван, нито свободата му да бъде ограничена без съгласието на Сейма,

Д.  има предвид, че в член 62 от Конституцията също се предвижда, че член на Сейма, не може да бъде преследван за неговия глас или за изказванията му в Сейма, въпреки че той може да бъде подведен под отговорност по общия ред за лична обида или клевета,

Е.  като има предвид, г-н Uspaskich е обвинен главно в престъпления, свързани с невярно счетоводство във връзка с финансирането на определена политическа партия по време на периода преди избирането му в Европейския парламент,

Ж.  като има предвид, че не са били представени убедителни доказателства по отношение на съществуването на fumus persecutionis, и че престъпленията, в които е обвинен г-н Uspaskich, нямат нищо общо с дейността му като член на Европейския парламент,

З.  като има предвид, че във връзка с това е целесъобразно имунитетът му да бъде снет,

1.  Решава да снеме имунитета на Viktor Uspaskich;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящето решение и доклада на водещата комисия на компетентния орган на Република Литва.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г. и Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2 391.

Правна информация - Политика за поверителност