Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2147(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0244/2010

Předložené texty :

A7-0244/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0296

Přijaté texty
PDF 409kWORD 38k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity (2009/2147(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity, kterou dne 14. července 2009 předložily litevské soudní orgány a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 7. října 2009,

–  s ohledem na to, že Viktor Uspaskich byl vyslechnut v souladu s čl. 7. odst. 3,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, který tvoří přílohu Smluv,

–  s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Litevské republiky,

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0244/2010),

A.  vzhledem k tomu, že proti poslanci Evropského parlamentu Viktorovi Uspaskich bylo zahájeno trestní řízení na základě obvinění, jež bylo vzneseno v rámci řízení, které probíhá u krajského trestního soudu ve Vilniusu v souladu s čl. 24 odst. 4 společně s čl. 222 odst. 1, čl. 220 odst. 1, čl. 24 odst. 4 společně s čl. 220 odst.1, čl. 205 odst. 1 a čl. 24 odst. 4 společně s čl. 205 odst. 1 litevského trestního zákoníku,

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají během zasedání Evropského parlamentu jeho poslanci na území vlastního státu stejné imunity, jako poslanci národního parlamentu, přičemž imunity se nelze dovolávat v případě přistižení poslance při činu; vzhledem k tomu, že to nebrání Evropskému parlamentu v tom, aby uplatnil své právo zbavit svého poslance imunity,

C.  vzhledem k tomu, že obvinění vznesená vůči panu Uspaskich se netýkají názorů ani hlasování během výkonu jeho funkce poslance Evropského parlamentu,

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 62 Ústavy Litevské republiky poslanec národního parlamentu (Sejmu) nemůže být trestně odpovědný, zatčen a jeho svoboda nesmí být ani jinak omezena bez souhlasu Sejmu,

E.  vzhledem k tomu, že v článku 62 se dále uvádí, že poslanec Sejmu nesmí být pronásledován pro své hlasování nebo projevy v Sejmu, může však v souladu s obecným postupem nést odpovědnost za urážku osobnosti či pomluvu,

F.  vzhledem k tomu, že pan Uspaskich je v zásadě obviněn z trestných činů v souvislosti s nepravdivými údaji v účetních zápisech, jež se týkají financování politické strany v období před jeho zvolením do Evropského parlamentu,

G.  vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný přesvědčivý důkaz ohledně existence fumus persecutionis, a vzhledem k tomu, že trestné činy, z kterých je pan Uspaskich obviněn, nijak nesouvisejí s jeho činností ve funkci poslance Evropského parlamentu,

H.  vzhledem k tomu, že je proto vhodné zbavit jej imunity,

1.  rozhodl, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Litevské republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Sb. rozh. 1964, s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Sb. rozh. 1986, s. 2391.

Právní upozornění - Ochrana soukromí