Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2147(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0244/2010

Esitatud tekstid :

A7-0244/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0296

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 32k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Parlamendiliikmelt Viktor Uspaskichilt puutumatuse äravõtmise taotlus
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta otsus Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2009/2147(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille Leedu kohtuorganid esitasid 14. juulil 2009. aastal ja millest anti teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 7. oktoobril 2009. aastal;

–  olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Viktor Uspaskichi ära kuulanud;

–  võttes arvesse aluslepingutele lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikleid 8 ja 9;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta(1) otsuseid;

–  võttes arvesse Leedu Vabariigi põhiseaduse artiklit 62;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0244/2010),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liikme Viktor Uspaskichi vastu on algatatud kriminaalmenetlus ja Vilniuse piirkondlikus kohtus pooleliolevas menetluses süüdistatakse teda kuritegudes Leedu kriminaalkoodeksi järgmiste sätete alusel: artikli 24 lõige 4 koostoimes artikli 222 lõikega 1, artikli 220 lõige 1, artikli 24 lõige 4 koostoimes artikli 220 lõikega 1, artikli 205 lõige 1 ja artikli 24 lõige 4 koostoimes artikli 205 lõikega 1;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel; arvestades, et immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning arvestades, et see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta;

C.  arvestades, et hr Uspaskichi vastu esitatud süüdistused ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega;

D.  arvestades, et Leedu Vabariigi põhiseaduse artikli 62 kohaselt ei tohi riigi parlamendi (seim) liiget võtta kriminaalvastutusele, vahistada ega tema vabadust muul viisil piirata ilma seimi nõusolekuta;

E.  arvestades, et artiklis 62 on lisaks sätestatud, et seimi liiget ei tohi kohtulikult jälitada seimis antud häälte või peetud kõnede eest, kuid ta võib üldise menetluse kohaselt võtta vastutusele isikliku solvamise või laimamise eest;

F.  arvestades, et hr Uspaskichit süüdistatakse peamiselt õiguserikkumistes, mis seisnevad erakonna rahastamise kohta valede raamatupidamisandmete esitamises enne tema valimist Euroopa Parlamenti;

G.  arvestades, et ei ole esitatud veenvaid tõendeid fumus persecutionis'e olemasolu kohta ning õiguserikkumistel, milles hr Uspaskichit süüdistatakse, ei ole mingit seost tema tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena;

H.  arvestades, et seepärast on asjakohane tema puutumatus ära võtta,

1.  otsustab Viktor Uspaskichi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Leedu Vabariigi asjaomasele ametiasutusele.

(1) Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner versus Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195 ja otsus kohtuasjas 149/85: Wybot versus Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika