Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2147(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0244/2010

Teksty złożone :

A7-0244/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0296

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 36k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha (2009/2147(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha przekazany przez litewskie organy sądownicze w dniu 14 lipca 2009 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 października 2009 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Viktora Uspaskicha, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączonego do traktatów,

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r.(1),

–  uwzględniając art. 62 Konstytucji Republiki Litewskiej,

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0244/2010),

A.  mając na uwadze, że przeciwko posłowi do Parlamentu Europejskiego Viktorowi Uspaskichowi wszczęto postępowanie karne i że jest on oskarżony w postępowaniu toczącym się przed regionalnym sądem karnym w Wilnie z art. 24 ust. 4 w związku z art. 222 ust. 1, z art. 220 ust. 1, z art. 24 ust. 4 w związku z art. 220 ust. 1, z art. 205 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 4 w związku z art. 205 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego,

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom do parlamentu ich państwa, natomiast nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł został schwytany na gorącym uczynku; immunitet nie może również stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek z jego posłów,

C.  mając na uwadze, że zarzuty wniesione przeciwko posłowi Viktorowi Uspaskichowi nie mają związku z wyrażanymi opiniami ani stanowiskiem zajmowanym przez niego w głosowaniu w ramach wykonywania przez niego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego,

D.  mając na uwadze, że na mocy art. 62 Konstytucji Republiki Litewskiej posła do parlamentu krajowego (Sejmu) nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, aresztować ani w inny sposób ograniczać jego wolności bez zgody Sejmu,

E.  mając na uwadze, że art. 62 stanowi dalej, że poseł do Sejmu nie może być prześladowany z powodu sposobu głosowania lub przemówień wygłaszanych w Sejmie, przy czym można go pociągnąć do odpowiedzialności w toku zwykłej procedury dotyczącej osobistego znieważenia lub pomówienia,

F.  mając na uwadze, że poseł Viktor Uspaskich jest oskarżany zasadniczo o przestępstwa polegające na sfałszowaniu dokumentów księgowych dotyczących finansowania partii politycznej, które miał popełnić przed jego wyborem do Parlamentu Europejskiego,

G.  mając na uwadze, że nie przedstawiono przekonujących dowodów co do istnienia fumus persecutionis, natomiast przestępstwa, o które jest oskarżony poseł Viktor Uspaskich, nie mają nic wspólnego z jego działalnością w charakterze posła do Parlamentu Europejskiego,

H.  mając na uwadze, że należy zatem uchylić jego immunitet,

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Viktora Uspaskicha;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania sporządzonego przez komisję przedmiotowo właściwą odnośnemu organowi Republiki Litewskiej.

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń [1964], str. 195 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń [1986], str. 2391.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności