Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2147(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0244/2010

Texte depuse :

A7-0244/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0296

Texte adoptate
PDF 274kWORD 38k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Cererea de ridicare a imunității parlamentare a dlui Viktor Uspaskich
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Decizia Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich (2009/2147(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich, transmisă de autoritățile judiciare lituaniene la 14 iulie 2009 și comunicată în ședința plenară din 7 octombrie 2009,

–  în urma audierii lui Viktor Uspaskich, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 ale Protocolului nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la tratate,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964 și din 10 iulie 1986(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Lituania,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0244/2010),

A.  întrucât împotriva lui Victor Uspaskich, deputat în Parlamentul European, a fost deschisă urmărirea penală, acesta fiind acuzat de săvârșirea de infracțiuni în procedura pendinte la Tribunalul penal regional din Vilnius, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) coroborat cu articolul 222 alineatul (1), articolul 220 alineatul (1), articolul 24 alineatul (4) coroborat cu articolul 220 alineatul (1), articolul 205 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (4) coroborat cu articolul 205 alineatul (1) din Codul penal lituanian;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază pe teritoriul național de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări, întrucât imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și întrucât nu poate fi considerată o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi;

C.  întrucât acuzațiile aduse dlui Uspaskich nu sunt legate de opiniile sau voturile exprimate în exercitarea funcției sale de deputat în Parlamentul European;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 62 din Constituția Republicii Lituania, un deputat în parlamentul național (Seimas) nu poate răspunde penal, nu poate fi arestat, iar libertatea sa nu poate fi restricționată în niciun alt mod fără acordul Seimas;

E.  întrucât articolul 62 prevede, de asemenea, că un deputat în Seimas nu poate fi persecutat pentru voturile sau discursurile sale din Seimas, deși poate fi tras la răspundere, în conformitate cu procedura generală, pentru insultă personală sau calomnie;

F.  întrucât dl Uspaskich este în principal acuzat de comiterea unor delicte de falsificare a documentelor contabile legate de finanțarea unui partid politic în cursul unei perioade anterioare alegerii sale în Parlamentul European;

G.  întrucât nu s-a adus nicio dovadă convingătoare privind existența fumus persecutionis, iar delictele de care este acuzat dl Uspaskich nu au nimic de a face cu activitățile sale de deputat în Parlamentul European;

H.  întrucât este adecvat, prin urmare, să îi fie ridicată imunitatea,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Viktor Uspaskich;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților de resort din Republica Lituania.

(1) Cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier [1964] Culegere 195 și cauza 149/85 Wybot/Faure și alții [1986] Culegere 2391.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate