Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2147(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0244/2010

Predkladané texty :

A7-0244/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0296

Prijaté texty
PDF 200kWORD 38k
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg
Zbavenie imunity Viktora Uspaskicha
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2009/2147(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha, ktorú predložili litovské súdne orgány 14. júla 2009 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 7. októbra 2009,

–  so zreteľom na vypočutie Viktora Uspaskicha v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie priloženého k zmluvám,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986(1),

–  so zreteľom na článok 62 ústavy Litovskej republiky,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0244/2010),

A.  keďže sa začalo trestné konanie voči Viktorovi Uspaskichovi, poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý je obvinený v konaní vilniuskeho regionálneho súdu z trestných činov podľa článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 222 ods. 1, článku 220 ods. 1, článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 220 ods. 1, článku 205 ods. 1 a článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 205 ods. 1 litovského trestného zákonníka,

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci počas schôdzí Európskeho parlamentu požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu; keďže imunita sa neuplatní, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu; a keďže to nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov,

C.  keďže obvinenia vznesené voči pánovi Uspaskichovi sa netýkajú vyjadrených názorov alebo hlasovaní počas výkonu funkcie poslanca Európskeho parlamentu,

D.  keďže podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nemôže byť poslanec národného parlamentu (Seimas) trestne stíhaný, zatknutý a jeho sloboda nesmie byť nijakým iným spôsobom obmedzovaná bez súhlasu Seimasu,

E.  keďže článok 62 ústavy Litovskej republiky ďalej stanovuje, že poslanec Seimasu nesmie byť trestne stíhaný za svoje hlasovanie alebo za svoj prejav v Seimase, hoci môže byť stíhaný podľa všeobecného postupu za urážku na cti alebo ohováranie,

F.  keďže pán Uspaskich je v zásade obvinený z trestných činov falšovania účtovníctva v súvislosti s financovaním politickej strany v období pred jeho zvolením za poslanca Európskeho parlamentu,

G.  keďže neboli uvedené žiadne pádne dôkazy o existencii fumus persecutionis a trestné činy, z ktorých je pán Uspaskich obvinený, nemajú žiadnu súvislosť s jeho pôsobením vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu,

H.  keďže je preto vhodné zbaviť ho imunity,

1.  zbavuje Viktora Uspaskicha imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným orgánom Litovskej republiky.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195 a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia