Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 9 март 2010 г. - Страсбург
 Разпределяне на непряко измерваните услуги за финансово посредничество (SIFIM) с оглед изчисляване на брутния национален доход (БНД) *
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Германия - съкращения
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва - съкращения
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва - строеж на сгради
 Допълнителен протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване ***
 Защита на потребителите
 СОЛВИТ
 Ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I
 Движение на лица с дългосрочни визи ***I
 Доклад за политиката на конкуренция за 2008 г.
 Индекс на вътрешния пазар
Текстове (285 kb)
Правна информация - Политика за поверителност