Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
 Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες ***I
 ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010
 Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone για το Ισραήλ/Παλαιστίνη
 Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία
 Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
 Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ
 Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)
 Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
 Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ
 Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας
 Συνθήκη για τη μη διασπορά
Κείμενα (442 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου