Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 10. märts 2010 - Strasbourg
 Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses mikroühingutega ***I
 EL 2020 - Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed
 Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone’i soovituste elluviimine
 Kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste olukord Valgevenes
 Finantstehingute maksustamine
 Ühtne euromaksete piirkond
 Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping
 Määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava
 ÜVJP 2008. aasta aruanne
 Euroopa julgeolekustrateegia elluviimine ning ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika
 Tuumarelva leviku tõkestamise leping
Tekstid (231 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika