Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg
 Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter ***I
 Uppföljning av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010
 Genomförande av Goldstone-rekommendationerna om Israel/Palestina
 Situationen för civilsamhället och nationella minoriteter i Vitryssland
 Beskattning av finansiella transaktioner
 Det gemensamma eurobetalningsområdet
 Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
 Förordning om tillillämpning av Allmänna preferenssystemet
 Årlig rapport 2008 om GUSP
 Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 Icke-spridningsfördraget
Texter (253 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy