Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
 Κούβα
 Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και επιπτώσεις από την καταιγίδα Xynthia στην Ευρώπη
 Η περίπτωση του Gilad Shalit
 Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό
 Δημοκρατία της Κορέας - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη
Κείμενα (110 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου