Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 25 март 2010 г. - Брюксел
 Живи животни и прясно месо от тях: условия за внос в ЕС ***I
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва/Мебелно производство
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва/Производство на облекло
 Годишен доклад относно еврозоната и публичните финанси за 2009 г.
 Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка
 Назначаване на Milan Martin Cvikl за член на Сметната палата
 Назначаване на Rasa Budbergyté за член на Сметната палата
 Назначаване на Kersti Kaljulaid за член на Сметната палата
 Назначаване на Igors Ludboržs за член на Сметната палата
 Назначаване на Szabolcs Fazakas за член на Сметната палата
 Назначаване на Ladislav Balko за член на Сметната палата
 Назначаване на Louis Galea за член на Сметната палата
 Назначаване на Augustyn Bronisław Kubik за член на Сметната палата
 Назначаване на Jan Kinšt за член на Сметната палата
 Назначаване на Eoin O’Shea за член на Сметната палата
 Препоръка до Съвета относно Шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН
 Втора европейска среща на високо равнище относно ромите (8-9 април в Кордоба)
 Бюджет за 2011 г. – Раздел III – Комисия: „Насоки за бюджета за 2011 г.“
 Бюджетни насоки: 2011 г. - раздели I, II, IV - IX
 Политика за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи?
 Въздействие на глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие
 Годишен доклад на ЕЦБ за 2008 г.
Текстове (512 kb)
Правна информация - Политика за поверителност