Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 25. märts 2010 - Brüssel
 Elusloomad ja värske liha − Euroopa Liitu importimise tingimused ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/mööblitootmine
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Leedu/rõivatööstus
 Raport euroala ja riikide rahandust käsitleva 2009. aasta aruande kohta
 Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Milan Martin Cvikl
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Rasa Budbergyté
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Kersti Kaljulaid
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Igors Ludboržs
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Szabolcs Fazakas
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ladislav Balko
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Louis Galea
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Augustyn Kubik
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Jan Kinšt
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Eoin O’Shea
 Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 65. istungjärguks
 Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine
 2011. aasta eelarve prioriteedid – III jagu – Komisjon
 Eelarvesuunised: 2011 – I, II ja IV kuni IX jagu
 Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada?
 Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle
 Euroopa Keskpanga aastaaruanne 2008
Tekstid (285 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika