Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2010. gada 25. marts - Brisele
 Nosacījumi dzīvu dzīvnieku un svaigas gaļas importēšanai Kopienā ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Lietuva/mēbeļu ražošana
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Lietuva/apģērbu ražošana
 2009. gada pārskats par euro zonu un valsts finansēm
 Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
 Milan Martin Cvikl iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Rasa Budbergyté iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Kersti Kaljulaid iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Igoru Ludboržu iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Szabolcs Fazakas iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Ladislav Balko iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Louis Galea iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Augustyn Bronisław Kubik iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Jan Kinšt iecelšana par Revīzijas palātas loceki
 Eoin O’Shea iecelšana par Revīzijas palātas locekli
 Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 65. sesiju
 Otrais romu jautājumiem veltītais Eiropas samits
 2011. gada budžeta prioritātes, III iedaļa – Komisija
 2011. gada budžeta procedūras pamatnostādnes – I, II, IV, V – IX iedaļas
 Lauksaimniecības produktu kvalitātes politika — kāda ir pareizā stratēģija?
 Pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību
 ECB 2008. gada pārskats
Teksti (303 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika