Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 25 marca 2010 r. - Bruksela
 Żywe zwierzęta i ich świeże mięso ***I
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa/wytwórstwo mebli
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa/przemysł odzieżowy
 Sprawozdanie w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro w 2009 r.
 Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Milana Martina Cvikla
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Rasy Budbergyte
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Kersti Kaljulaid
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Igorsa Ludborzsa
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Szabolcsa Fazakasa
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Ladislava Balko
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Louisa Galei
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Augustyna Kubika
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Jana Kinsta
 Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Eoina O’Shea
 Zalecenie dla Rady w sprawie 65. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
 Drugi europejski szczyt w sprawie Romów
 Priorytety dotyczące budżetu na rok 2011 - sekcja III - Komisja
 Wytyczne budżetowe: 2011 - sekcje I, II i IV-IX
 Polityka jakości produktów rolnych - jaką wytyczyć strategię
 Wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na współpracę na rzecz rozwoju
 Roczne sprawozdanie EBC za rok 2008
Teksty (316 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności