Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 25. marca 2010 - Brusel
 Živé zvieratá a čerstvého mäso: podmienky týkajúce sa dovozu do Únie ***I
 Mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Litva/Výroba nábytku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Litva/Výroba odevov
 Správa o výročnom vyhlásení o eurozóne a verejných financiách za rok 2009
 Menovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Milan Martin Cvikl
 Vymenovanie členky Dvora audítorov - pani Rasa Budbergytéová
 Vymenovanie členky Dvora audítorov - pani Kersti Kaljulaidová
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Igors Ludboržs
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Szabolcs Fazakas
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Ladislav Balko
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Louis Galea
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Augustyn Bronisław Kubik
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jan Kinšt
 Vymenovanie člena Dvora audítorov - pán Eoin O’Shea
 Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade k 65. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN
 Druhý európsky samit o Rómoch
 Rozpočet na rok 2011 – oddiel III – Komisia
 Rozpočtové usmernenia: 2011 - oddiely I, II a IV až IX
 Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov: akú stratégiu zvoliť?
 Následky celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu
 Výročná správa ECB za rok 2008
Texty (307 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia