Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
 Levande djur och färskt kött - villkor för import till unionen ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/möbeltillverkning
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/klädtillverkningssektorn
 Rapport om den årliga bedömningen av euroområdet och de offentliga finanserna 2009
 Utnämning av vice ordföranden i Europeiska centralbanken
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Rasa Budbergyté
 Utnämningav en ledamot av revisionsrätten - Kersti Kaljulaid
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Igors Ludboržs
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Szabolcs Fazakas
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Ladislav Balko
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Louis Galea
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Augustyn Bronisław Kubik
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Jan Kinšt
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Eoin O’Shea
 Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 65:e session
 Det andra europeiska toppmötet om romer
 Prioriteringar för budgeten 2011, avsnitt III – kommissionen
 Riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2011, avsnitt I, avsnitt II och avsnitt IV-IX
 Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter - vilken strategi ska användas?
 Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet
 ECB:s årsrapport för 2008
Texter (314 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy