Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2010

Внесени текстове :

A7-0230/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0308

Приети текстове
PDF 267kWORD 34k
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург
Защита на животните, използвани за научни цели ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0543),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0391/2008),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 май 2009 г.(2),

–  като взе предвид членове 70 и 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0230/2010),

1.  Одобрява позицията на Съвета;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 170.
(2) ОВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 51.

Правна информация - Политика за поверителност