Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0211(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0230/2010

Předložené texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasování :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Přijaté texty
PDF 268kWORD 34k
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk
Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2008)0543),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0391/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. května 2009(2),

–  s ohledem na články 70 a 72 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0230/2010),

1.  schvaluje postoj Rady;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 170.
(2) Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí