Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0211(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0230/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0230/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0308

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 33k
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg
Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. syyskuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0543),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0391/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. toukokuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 ja 72 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0230/2010),

1.  hyväksyy neuvoston kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 170.
(2) EUVL C 277, 17.11.2009, s. 51.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö