Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0211(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0230/2010

Pateikti tekstai :

A7-0230/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Balsavimas :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0308

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 34k
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras
Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

2010 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0543),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0391/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 ir 72 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7–0230/2010),

1.  pritaria Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 212 E, 2010 8 5, p. 170.
(2) OL C 277, 2009 11 17, p. 51.

Teisinė informacija - Privatumo politika